Phương pháp trị chứng giời leo hắc lào nấm tổ đỉa

Phương pháp trị chứng giời leo hắc lào nấm tổ đỉa

Chữa chứng giời leo
– Lấy 1 ít gạo té giã cho nát mịn. dùng nuớc vo
gạo hay nuóc com hoà đặc sền sệt đáp lên vết ‘‘giời
leo”. Thấy khỏ lại tấm nuớc vo gạo lên cho uót.
– Lấy 1 vốc đậu xanh giã thật mịn, trộn với nuóc
vo gạo cho đạt sền sệt đắp lên vết thuong. Hễ khô lại
tấm nuóc vo gạo.
– Dùng lá hoặc hoa phù dung, âm can (phoi khô
trong bóng râm). Tán bột, trộn vói giấm gạo, bôi vết
thuoiig, ngày bôi 3 – 4 lần.
28. Hắc lào, nấm tổ đỉa chân
– Lá đào tuoi giã nát vát lấv nuóc, dầu dừa vừa đii,
trộn đều đê hỏi.
– Lá ô môi dê tuoi, rủa sạch, giã nát, xát vào nhũng
vểt hắc lào, lò ngứa, làm vài lần là khòi. Có thế chế
ruợu lá ỏ môi vói tỹ lệ 1/5 đê bôi (dùng ruợu 25-30 độ).
54 >- Tủ sách ĐÒNG Y
– Lấy một quả chuối hột còn xanh tuưi nhiều
nhựa, cắt đôi, cầm xát trực tiếp vào nơi hác lào, bệnh
đõ nhanh, dùn^ liên tục 7-8 n^ày là khoi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *